GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amacımız dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek. Depolama ve dağıtım sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirlerin tüm çalışanlarımızın katılımı ile planlanıp sıfır gıda güvenliği riski elde etmek; Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, depolama ve dağıtım süreçlerini hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak gerçekleştirmek.